top of page

Brownsberg Natuurpark

 Public - Private - People - Partnership

Deze website was speciaal voor het biedingsproces

van het Brownsberg Natuurpark Plateau,

maart 2020 - augustus 2021

 

 

Geachte bezoeker,

 

 

U bevindt zich op de website die u informatie geeft over het biedingsproces binnen het Public Private People Partnerschapsmodel, waarmee het exploiteren van het Brownsberg Natuur Park Plateau een nieuwe fase inluidt. Dit proces is op een transparante en overzichtelijke manier geschied, waarbij gegadigden de mogelijkheid hadden, binnen de aangegeven periode op onze tijdslijn, nadere informatie te vragen en hun aanbod/proposal in te dienen.

Brownsberg plateau is het toeristische centrum van Brownsberg Natuur Park. Dit natuurpark is geen regulier natuurreservaat dat door de overheid wordt gecontroleerd, maar eerder een privé-wildlandpark van STINASU. Dit natuurpark wordt niettemin beheerd als onderdeel van het netwerk van beschermde gebieden van Suriname.

Met het aantrekken van private partner voor de rehailitatie en exploitatie van het Brownsberg  Plateau en de voortzetting van van natuurtoerisme ontwikkeling in het gebied, is het traject van Public Private People Partnerschap (PPPP) opgestart. Hierbij zal een overeenkomst -volgens de vergunningsvoorwaarden- worden gesloten tussen een private exploitant/investeerder en STINASU, Stichting Natuurbehoud Suriname.

In dit traject zijn de partijen ondersteund door Conservation International Suriname (CIS) als belangrijke partner, samen met de lokale gemeenschap van Brownsweg en overige stakeholders. Er was een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit een groep experts en stakeholders. Zij identificeerden de geprefereerde kandidaat-private partijen die aan de hand van zorgvuldig geformuleerde criteria. Met steun van het ministerie van Grond en Bosbeheer (de overheid), zal STINASU dit traject afronden met een lange termijn lease met de geselecteerde partij.

De inschrijving was open, van 1 maart t/m 30 april 2020 en 1 mei t/m 15 juni 2021,  voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders, bij voorkeur in de natuurtoerisme-sector, met bewezen kwaliteiten op managementgebied, transparante verslaglegging op financieel, economisch, milieu-en sociaal gebied, en met kennis van lokale omstandigheden en de daar wonende gemeenschappen, die onderdeel van het proces zullen zijn.

 

Bekijk deze website verder voor de detail informatie en blijf ons volgen

Wij zijn blij met uw interesse in  PPPP- Brownsberg!

Secretariaat PPPP-Brownsberg

bottom of page