brownsberg_tourbox03.jpg

Brownsberg Natuurpark 

Het Brownsberg Natuur Park, een beschermd gebied, wordt momenteel, aan grensen van het park, op regelmatige basis bedreigd door illegale, extractieve activiteiten, zoals houtkap en goudwinning. De toerismefaciliteiten op het Brownsberg plateau worden momenteel onvoldoende benut en zijn in verval geraakt. STINASU, raporteerd als semi overheidsinstantie aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Als concessie houder van Brownsberg Natuur Park voert STINASU het beheer over het gehele natuurpark. Tevens fungeert zij als toeroperator op het Brownsberg plateau.

STINASU is echter in de loop der jaren verzwakt door verscheidene redenen en is momenteel door uiteenlopende redenen niet in staat optimaal beheer en toerisme op gedegen wijze te doen.

Tijd voor nieuwe inzichten:

Het voorgestelde Public, Private, People Partnership (PPPP) is een modern economisch model, waarbij de zorgplicht van STINASU zich gaat toespitsen op Natuur- en biodiversiteitsbescherming, onderzoek, educatie en de ordehandhaving. Terwijl de private sector partner, de toerisme exploitatie op zich neemt op basis van een lange termijn exploitatie overeenkomst voor het reeds ontwikkelde Brownsberg plateau. De zorgplicht van de overheid in dit beschermd natuurgebied vervalt niet, maar beperkt zich tot de (natuurbeschermings-) wet handhaving.

Het PPPP-model biedt de private sector partner de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande natuur toerisme faciliteiten en infrastructuur van het Brownsberg Natuur Park op het reeds ontwikkelde Brownsberg plateau ten einde deze te upgraden naar een natuurresort van wereldklasse, in een uniek natuurpark, rijk aan biodiversiteit en ongerepte bossen.