Richtlijnen voor de registratie en het biedingsproces private partners voor het BNP

Het biedingsproces ziet er als volgt uit:

Voorselectie

Vanaf 1 mei 2021 is de toegang tot de website open voor informatie en inschrijvingen. Potentiele aanbieders kunnen het basis inschrijfingsformulier downloaden van de website. 

 

Vragen en inschrijvingen
Vragen en inschrijvingsformulieren kunnen gestuurd worden naar bnpregistrations2020@hotmail.com

 

Uiterste datum voor indiening van biedingsvoorstellen
Het inschrijvingsproces start 1 mei 2021 en de indiening van complete biedingsvoortstellen volgens de aangegeven richtlijnen, is gesteld op 15 juni 2021. Binnen vier weken na de datum van indiening zal er een besluit genomen worden over de inzendingen.

 

Selectieprocedure

De selectiecommissie, bestaat uit deskundigen uit alle geledingen van de samenleving die via een transparant proces een potentiele concessiehouder (s)  zal selecteren dat aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoet en de meeste punten heeft behaald.

 

Deze selectie vindt in 2 stappen plaats.

Stap 1: Uit de longlist potentiele concessiehouder(s) wordt een shortlist van maximaal 3 kandidaten geselecteerd. Deze kandidaten voldoen aan alle gestelde criteria, wat zich uit in het punten aantal.

Stap 2: De 3 geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eindpresentatie.

 

De geselecteerde kandidaten zullen een eindpresentatie moeten houden voor de definitieve selectie. Daarin  wordt rekening gehouden met het volgende:

 1. In het PPPP-model behoudt STINASU de verantwoordelijkheid voor beleids- en vergunningsvoorwaarden.

 2. De private partij zorgt voor de investering, professionele kosten, etc. volgens de gunningsvoorwaarden.

 3. Activiteiten dienen t.b.v. welzijn en welvaart lokale bevolking: goederen en diensten afname (werkgelegenheid creëren).

 4. Co-eigenaarschap v/d lokale bevolking inbouwen (lokale voordelen waarborgen).

 5. Eerlijke en transparante vergunningen, exploitatieovereenkomst en bijzonderheden exploitatie goed uitgewerkt, incl. training huidig en toekomstig personeel.

 6. Recht tot opzegging en andere bepalingen zijn opgenomen.

 7. Een proefperiode moet worden ingelast.

 8. Als voorbeeldproject voor overige toerisme-activiteiten

 9. Beoogde marketingstrategie en voorzet voor een marketingplan

 

Randvoorwaarden

 • Bewijs in staat te zijn een aantoonbare/toeristen ressort van minimaal 8000 bezoekers per jaar te managen en te exploiteren.

 • Ervaring in het opzetten/renoveren van ressorten.

 

Procedure van aanvraag tot goedkeuring

 1. Het project wordt ingediend volgens het format biedingsvoorstel.

 2. Aanvragen die niet voldoen aan de randvoorwaarden en gunningscriteria zullen niet goedgekeurd worden. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 3. De selectiecommissie zullen de projectvoorstellen beoordelen.

Tijdlijn indiening, selectie en afronding

 • 26 april 2021: Webinar & Relaunch website 

 • 1 mei 2021: Start indiening projectvoorstellen

 • 15 juni 2021: Deadline indiending projectvoorstel

 • 1 mei - 30 mei 2021: Vragenronde (Q & A worden anoniem online gepubliceerd)

 • 16 juni- 15 juli 2021: Technische toets door selectiecommissie

 • 16 juli 2021: Shortlist van 3 geselecteerde kandidaten

 • 23 juli 2021: Presentatie 3 geselecteerden

 • 2 augustus 2021: Definitieve toewijzing

 • 10 augustus 2021: Ondertekening lease overeenkomst

 

5 dagen na toewijzing aan de geselecteerde is er een bezwaarproces mogelijk.

Klik op de onderstaande link voor het basis inschrijvingsformulier.

          Inschrijvingsformulier (onder voorbehoud)

Registratie

© 2020  by Brownsberg PPPP / Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now