Richtlijnen voor de registratie en het biedingsproces private partners voor het BNP

Het biedingsproces ziet er als volgt uit:

Voorselectie

Vanaf 15 februari 2020 is de toegang tot de website open voor informatie en inschrijvingen. Potentiele aanbieders kunnen het basis inschrijfingsformulier downloaden van de website. Vanaf woensdag 19 februari 2020 zal er een uitgebreidt informatie pakket beschikbaar zijn voor degene die door de voorselectie heen zijn en kunnen deelnemen aan het biedingsproces. 

Vragen en inschrijvingen
Vragen en inschrijvingsformulieren kunnen gestuurd worden naar bnpregistrations2020@hotmail.com

 

Uiterste datum voor indiening van biedingsvoorstellen
Het inschrijvingsproces start 15 februari 2020 en de indiening van complete biedingsvoortstellen volgens de aangegeven richtlijnen, is gesteld op 15 maart 2020. Binnen vier weken na de datum van indiening zal er een besluit genomen worden over de inzendingen.

 

Selectieprocedure

De selectiecommissie, bestaat uit deskundigen uit alle geledingen van de samenleving die via een transparant proces een potentiele concessiehouder (s)  zal selecteren dat aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoet en de meeste punten heeft behaald.

 

Deze selectie vindt in 2 stappen plaats.

Stap 1: Uit de longlist potentiele concessiehouder(s) wordt een shortlist van maximaal 3 kandidaten geselecteerd. Deze kandidaten voldoen aan alle gestelde criteria, wat zich uit in het punten aantal.

Stap 2: De 3 geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eindpresentatie.

 

De geselecteerde kandidaten zullen een eindpresentatie moeten houden voor de definitieve selectie. Daarin  wordt rekening gehouden met het volgende:

 1. In het PPPP-model behoudt STINASU de verantwoordelijkheid voor beleids- en vergunningsvoorwaarden.

 2. De private partij zorgt voor de investering, professionele kosten, etc. volgens de gunningsvoorwaarden.

 3. Activiteiten dienen t.b.v. welzijn en welvaart lokale bevolking: goederen en diensten afname (werkgelegenheid creëren).

 4. Co-eigenaarschap v/d lokale bevolking inbouwen (lokale voordelen waarborgen).

 5. Eerlijke en transparante vergunningen, exploitatieovereenkomst en bijzonderheden exploitatie goed uitgewerkt, incl. training huidig en toekomstig personeel.

 6. Recht tot opzegging en andere bepalingen zijn opgenomen.

 7. Een proefperiode moet worden ingelast.

 8. Als voorbeeldproject voor overige toerisme-activiteiten

 9. Beoogde marketingstrategie en voorzet voor een marketingplan

 

Randvoorwaarden

 • Bewijs in staat te zijn een aantoonbare/toeristen ressort van minimaal 8000 bezoekers per jaar te managen en te exploiteren.

 • Ervaring in het opzetten/renoveren van ressorten.

 

Procedure van aanvraag tot goedkeuring

 1. Het project wordt ingediend volgens het format biedingsvoorstel.

 2. Aanvragen die niet voldoen aan de randvoorwaarden en gunningscriteria zullen niet goedgekeurd worden. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 3. De selectiecommissie zullen de projectvoorstellen beoordelen.

Tijdlijn indiening, selectie en afronding

 • 14 februari 2020: Launch website en start registratie bedrijven die mee willen dingen

 • 15 maart 2020: Deadline indiending projectvoorstel

 • 15 februari - 10 maart 2020: Vragenronde (Q & A worden anoniem online gepubliceerd)

 • 15 maart- 15 april 2020: Technische toets door selectiecommissie

 • 16 april 2020: Shortlist van 3 geselecteerde kandidaten

 • 23 april 2020: Presentatie 3 geselecteerden

 • 1 mei 2020: Definitieve toewijzing

 • 10 mei 2020: Ondertekening lease overeenkomst

 

5 dagen na toewijzing aan de geselecteerde is er een bezwaarproces mogelijk.

Klik op de onderstaande link voor het basis inschrijvingsformulier.

          Inschrijvingsformulier

Wilt u een klacht, wens, toevoeging of suggestie indienen?
 

Dan kunt u onderstaande formulier invullen
en er wordt contact met u opgenomen. 

© 2020  by Brownsberg PPPP / Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now