top of page

Hoe geven we invulling aan het PPPP?

Een van de meest gebruikte modellen in publiek-private people’s partnerschappen in het natuurtoerisme, met name in beschermde gebieden, is het concessie-lease model. Een particuliere toerisme-lease is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een particuliere onderneming ("leasehouder") en de beheerder van het beschermde gebied om een ​​toerismebedrijf binnen een bepaald gebied van een beschermd gebied te exploiteren gedurende een specifieke periode, in ruil voor vergoedingen.

De concessiehouder is verantwoordelijk voor het overnemen van bestaande faciliteiten en het uitvoeren van upgrades en/of het bouwen van nieuwe faciliteiten. Aan het einde van de lease-periode gaat het eigendom van alle infrastructuren terug naar het beschermde gebiedsbureau, in deze STINASU. De lease-houder neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de exploitatie en het onderhoud van alle activa, evenals voor de financiering en het beheer van alle vereiste investeringen tijdens de tijdshorizon van de lease.

De PPPP wordt geleid door de algemene voorwaarden van het particuliere toerismeconcessie. De aanbevolen algemene voorwaarden voor het voorgestelde PPPP-model voor het Brownsberg Natuurpark Plateau zullen worden uiteengezet in een rapport.

Schematische weergave relaties in het PPPP-model

 

De onderstaande grafiek toont de voorgestelde contractuele structuur van een typische lease, inclusief de partnerschapsovereenkomsten. Elke overeenkomst zal enige variatie van deze contractuele structuur inhouden, afhankelijk van de specifieke vereisten.

Picture3.jpg
bottom of page