top of page
unnamed.png

STINASU

Als concessie houder van Brownsberg Natuur Park heeft STINASU een faciliterende en controlerende rol. Zij bepaalt de ecologische regels, waarbij alle natuurattracties en bospaden onder haar beheer blijven als gemeenschappelijk bezit. Deze natuurattracties en bospaden zullen worden onderhouden vanuit de opbrengsten vanuit de PPPP-lease. Ook zullen onder andere getrainde, lokale parkwachters door STINASU worden ingezet voor natuurbescherming.

 

ci_29777366.png

CI Suriname

Technische en financiële ondersteuning van het proces en in contact treden met public, private en people partner en toezien op de ‘richtige’ gang van zaken en het waarborgen van groene businessmodellen voor een groene economie.

Lokale gemeenschap (pen)

 

De gemeenschappen bestaande uit 8 dorpen in Brownsweg, zullen via hun overkoepelende organisatie(s), met vooraf aangewezen gesprekpartners, toezien op naleving van gemaakte afspraken in de particuliere toerismeconcessie. Zij zullen er ook op toezien dat de gemeenschap betrokken blijft bij de ontwikkellingen in het gebied. Verder zullen zij openstaan voor capaciteitsversterkingstrainingen. In conflictsituaties tussen de concessiehouder in Brownsberg en de gemeenschap, zullen zij een bemiddelende rol vervullen en oplossingen helpen dragen.

Selectiecommissie

 

De selectiecommissie, tussen 10 en 14 personen, staat onder leiding van een voorzitter, en wordt bijgestaan door een notulist en/of de projectleider. De selectiecommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de kandidaatbedrijven, die zich geldig hebben aangemeld en voor toewijzing van de meest geschikte exploitatiepartner.

 

Verder nog moet de selectiecommissie:

  • Toezien op een juiste procedure bij de inschrijvingen.

  • Het rapporteren van de toewijzingsactiviteiten m.b.t. het BB Plateau aan het bestuur en projectpartner CIS.

  • Samenstelling van een matrix met bevindingen en argumenten.

  • Selecteren van potentiele concessiehouders op basis van de gestelde criteria.

  • Afstemmen met de Adviescommissie.

  • Samenstellen van de particuliere toerismeconcessie (lease-overeenkomst).

bottom of page