top of page

Documentatie webinar

Welkomswoord Ambassadeur van Suriname in Nederland H. E. Rajendre Khargi 

DC Brokopondo Mr. Ludwig Mendelzoon (vertegenwoordiger Brownsweg gemeenschap)

Film Brownsberg Natuurpark 

Film PPPP Brownsberg Natuurpark 

Opname webinar 26 april 2021

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Presentatie Directeur Toerisme Mr. Rabin Bhoedda

Presentatie OD Bosbeheer, GBB, Mr. Roelf Cairo, MSc. ​

Presentatie Mr. Henry Mac-Donald: Community Based Tourism

Presentatie John Goedschalk: CIS Programmatische focus + PPPP Brownsberg

Presentatie Kenneth Cyrus (Directeur STINASU): Registratie Procedures PPPP Brownsberg + presentatie website​

Q & A

Q1. In het PPPP model zijn concessionaris en investor gescheiden voorgesteld, wat denk ik klopt.  

 

Uitgaande van de volgende definities zal ik uw vraag beantwoorden: Concessionaris=STINASU ; Investor= grantee, die ook verantwoordelijk wordt voor toerisme exploitatie op Brownberg Plateau.
De investot krijgt uit de 12200ha van de het Brownsberg Natuur Park ongeveer 100 ha via een lease overeenkomst toegewezen op het reeds in gebruikzijnde deel van het plateau voor zijn toerime centrum. De reeds bestaande gebouwen en vaciliteiten op dit plateau worden daarbij ook door STINASU overgedragen aan de lease houlder. STINASU doet hiermee afstand van Natuur toerisme exploitatie op het plateau, en  wordt slechts facilitator, natuurbeschermer, nog steeds verantwoordelijk voor alle educatie en onderzoek binnnen het gehele natuurpark. Voor de Toeristische sites en paden buiten 100ha van de lease zal er in partneschap gewerk worden met de investor om te komen tot de gewenste situatie. 
 
Q2a. De rol van de overheid in relatie tot Brownsberg PPPP is niet helemaal duidelijk; er is Stinasu als verlengstuk van de overheid.

 

De overheid is verantwoordelijk voor natuurbescherming in Suriname, incl. wetshandhaving, vooral in beschermde gebieden, zoals Brownsberg Natuurpark. STINASU heeft, als semi overheids-stichting, een aantal gebieden in beheer gekregen van de overheid, maar Brownsberg is als uitzondering hierbij officieel een Concessie van STINASU. De rol van STINASU is in al haar beschermde gebieden is Natuur en biodiversiteid behouden (bewaren en heheren), aan wetenschappelijk onderzoek en educatie doen. En dit alles moet STINASU zien te financieren door verantwoord natuur toerisme en overige fondswerving. STINASU is verantwoording verschuldigd aan de Minister verantwoordelijk voor mileu en Bosbeheer, in deze minister GBB.  De rol van de overheid is een faciliterende rol. 


Q2b. Maar ook andere onderdelen van de overheid hebben een rol te spelen zoals NCD. 

 

Zoals hierboven aangegeven is STINASU een Semi-overheid sichting die wel zelfstandig opereed, met een duidelijke link heeft met de overheid. Hierdoor  heeft zij direct of indien nodig via de minister van GBB toegang tot overige Overheidsinstanties. 


Q2c. En Ordening Goudsector (OGS), als die nog functioneren, om de integriteit van het park te garanderen (anders politie of leger?).

 

Als het gaat om de Illegale goudsector is de aanewezen instantie OGS. STINASU heeft al een goede samenwerking met OGS en blijft met hen samenwerken om Goudzoekers steeds weer het park uit te zetten. 


Q3. Ik vestigde eerder ook al de aandacht op aspecten onderzoek & monitoring en educatie.Ik kijk er nogal ruim naar, niet alleen naar het aspect toerisme, en ik denk dat nodig is en correct in de context van het doel van een PA en ook van Stinasu.


Prachtig, werkt u dit uit en STINASU wil zeker samen met u bekijken wat en hoe dit in te passen rekening houdend met de wet en regelgeving voor onderzoek. STINASU is altijd opzoek naar partners die kunnen helpen de aan haar toegewezen taken te helpen vervullen. Samen kunnen wij meer bereiken voor Natuurbehoud door educatie en onderzoek.

Indien u vragen heeft kunt u deze gerust mailen naar bnpregistration2020@hotmail.com en ons team zal deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

bottom of page